Hoe eindig je een betoog?

Het slot. In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt. Je voegt in het slot nooit nieuwe informatie toe! Nadat je jouw argumenten hebt samengevat, herhaal je jouw standpunt.

Hoe schrijf je een slot van een betoog?

Inleiding (Kop) Je vertelt waarom het relevant is om het hier nu over te hebben in plaats van over een ander onderwerp. Zo is het voor de lezer logisch wanneer je de stelling introduceert. Nadat je de stelling expliciet genoemd hebt, vertel je aan de lezer wat jouw standpunt is.

Waar kan ik mijn betoog over houden?

Voor een betoog, debat of discussie heb je een goed onderwerp nodig om het over te hebben. Binnen onderwerpen als onderwijs, milieu, politiek, maatschappij en economie zijn verschillende stellingen mogelijk waarover een stuk kan worden geschreven of debat kan worden gevoerd.

Hoe maak je een goede weerlegging?

Weerleggen van argumenten

 1. omschrijf het argument dat je aanvalt.
 2. vertel waarom dat argument onjuist of onvolledig is en/of.
 3. voer een zelf gevonden tegenargument aan.

Hoe begin je met een slot?

In het slot kom je terug op de in de inleiding gestelde vraag of gegeven probleemstelling. Je kan een korte samenvatting geven, je conclusie geven, een afweging maken, een oproep of aanbeveling doen of je verwachtingen uitspreken. Kies de afronding die bij je tekst past.

Hoe maak je een uitsmijter in een betoog?

Een mooie formule voor een goede slotzin is om terug te grijpen op de aandachtstrekker van het begin van je betoog. We noemen dit een cirkelrede: dit stijlmiddel maakt het betoog tot een afgerond geheel. Een ander stijlmiddel is om een boodschap, wens of laatste zin krachtig uit te spreken als drieslag.

Hoe schrijf je een onderbouwing?

Voorwaarden argumentering

 • moet steekhoudend zijn: met andere woorden het moet kloppen.
 • moet altijd gaan over het onderwerp waar discussie of meningsverschil over is.
 • is het meest krachtig wanneer het gebaseerd is op feiten, feitelijkheden en in sommige gevallen cijfers.

Wat is een leuke stelling?

Proeven met dieren voor onderzoek moet verboden worden. Ouders moeten verplicht één dag in de week voor hun kinderen zorgen. Roddelbladen moeten verboden worden. De regering moet roken verbieden.

Hoeveel argumenten in een betoog?

Bouwplan

 • Alinea 1: Inleiding.
 • Alinea 2: Stelling.
 • Alinea 3: Argumenten voor.
 • Alinea 4: Argumenten tegen.
 • Alinea 5: Argumenten tegen verwerpen.
 • Alinea 6: Conclusie.

Hoe gebruik je een weerlegging?

Een weerlegging is een argument tegen een argument. Een weerlegging van een tegenargument is een argument tegen neen tegenargument. Je herkent een standpunt d.m.v.: Ik vind, volgens mij, mijn inziens, mijn standpunt is, dus en daarom.

Wat is weerleggen van een argument?

weerleggen – regelmatig werkwoord uitspraak: weer-leg-gen 1. met argumenten aantonen dat het niet juist is ♢ hij weerlegde mijn bewering met overtuiging Regelmatig werkwoord: weer-leg-gen ik weerleg …

Hoe schrijf ik een slotalinea?